2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός (2025)

για ΠΕ & ΤΕ (πρώτο στάδιο)

👇

✅  Πρόγραμμα προετοιμασίας για να εξασφαλίσεις την επιτυχία σου!

✅  Υψηλή Ευελιξία με Χαμηλό Κόστος!

Το πρόγραμμα προετοιμασίας έχει συνολική διάρκεια 250 ώρες.

Περιλαμβάνει:

 • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: μελέτη διδακτικού υλικού.
 • Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: εισηγήσεις / παραδόσεις.
 • Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης.
 • Tests / Quizzes.

Χρησιμοποιούμε την βραβευμένη πλατφόρμα MOODLE για τη  ασύγχρονη εκπαίδευση, και το ZOOM για την σύγχρονη.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤ voucher ανεργων 80000

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Βασικές Πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4765/2021,  κεντρική διαδικασία προσλήψεων είναι ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ ο οποίος θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη.  Αφορά  σε θέσεις μόνιμου προσωπικού Π.Ε (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)  και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Στον γραπτό διαγωνισμό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αφορά σε:

Πρόσκληση / Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Περιλαμβάνει τις εξής δοκιμασίες:

1) εξέταση γνώσεων που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να διαθέτουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως δημόσιοι λειτουργοί.

2) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση των δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω σαρωτή (scanner-ΟCR)

Η βαθμολογία κάθε γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100. Η βάση της βαθμολογίας είναι 55/100 για κάθε δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών στις δύο επιμέρους δοκιμασίες με συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

ΠΡΟΣΟΧΗ: επιτυχών είναι κάποιος/α που έχει λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 55/100 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Αν έχει αριστεύσει στην μία δοκιμασία, δεν θεωρείται επιτυχών αν δεν έχει κατοχυρώσει την βάση στην άλλη.

με μια ματια!

 • Ενότητες 10
 • Σημειώσεις Ναι
 • Ώρες 250
 • Άτομα 15-30
 • Γλώσσα Ελληνική
 • Μέθοδος Α OnLine
 • Πιστοποιητικό Ναι

Δομή-Κόστος

Δομή-Κόστος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 10  –  250 Ώρες

 •  Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δύο (2) online συναντήσεις με τον εισηγητή της ενότητας, διάρκειας δύο (2) και τριών (3) ωρών αντίστοιχα.
  Οι συναντήσεις δεν βιντεοσκοπούνται.
 • Περιλαμβάνεται διδακτικό υλικό για το οποίο απαιτούνται 20 ώρες μελέτης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (3 σελίδες = 1 ώρα μελέτης). Το υλικό είναι εκτυπώσιμο.

Δοκιμασία 1: Γνώσεις  Γενικού Περιεχομένου
(
5 Ενότητες: 125 Ώρες)

 • 25 ώρες σύγχρονη online τηλεκπαίδευση (παραδόσεις / εισηγήσεις).
 • 100 ώρες μελέτης διδακτικού υλικού, forum συζήτησης, tests / quizzes.
1η Ενότητα Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα / Ιεραρχία κανόνων δικαίου / Θεμελιώδη Δικαιώματα
2η Ενότητα Όργανα του Κράτους / Οργάνωση της Διοίκησης / Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δημόσια Πολιτική
3η Ενότητα Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης / Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)
4η Ενότητα Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί
5η Ενότητα Δημοσιονομική Πολιτική / Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

Δοκιμασία 2: Δεξιότητες & Εργασιακή Αποτελεσματικότητα
(
5 Ενότητες: 125 Ώρες)

 • 25 ώρες σύγχρονη online τηλεκπαίδευση (παραδόσεις / εισηγήσεις)
 • 100 ώρες μελέτης διδακτικού υλικού, forum συζήτησης, tests / quizzes.
6η Ενότητα Δεξιότητες γλωσσικού συλλογισμού
7η Ενότητα Δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού
8η Ενότητα Δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού
9η Ενότητα Ανάλυση / επίλυση προβλημάτων / ιεράρχηση προτεραιοτήτων / ποιοτική και αποτελεσματική εργασία.
10η Ενότητα Ανάλυση / επίλυση προβλημάτων / ιεράρχηση προτεραιοτήτων / ποιοτική και αποτελεσματική εργασία.

Κόστος

Κόστος

Εξ' Αποστάσεως

Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση

700ΕΝΑΡΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Οικονομική πολιτική

 • Εφάπαξ 700 €, ή
 • Δύο δόσεις των 400€ (εγγραφή) & 300€ (σε ένα μήνα), ή
 • Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα (μέχρι 6 άτοκες δόσεις):  700 €

SmartSchools

SmartSchools
general

SmartSchools
Πιστοποιημένο K.Δ.Β.Μ
(Υπ. Παιδείας, 2000450)

Εκπαιδευτές

1. Εξειδίκευση

Οι Διδάσκοντες  αποδεδειγμένα κατέχουν υψηλή εξειδίκευση και επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο κάθε εκπαιδευτικού μας προγράμματος, με διδακτορικούς & μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, εφαρμοσμένη έρευνα και συγγραφική δραστηριότητα.

2. Εμπειρία

Διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σημαντικών οργανισμών & φορέων, στην Μέση Ανώτατη εκπαίδευση, όπως επίσης στην μετα- δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση  κατάρτιση.

3. Ποιότητα

Ποιοτικός έλεγχος αναφορικά με τον σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ασκείται από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο και τις Επιστημονικές Επιτροπές.

4. Εγκυρότητα

Επιπρόσθετα, διαθέτουμε επίσημη νόμιμη εκδοτική δραστηριότητα, έχοντας εκδώσει πολυάριθμα διδακτικά βιβλία και επιστημονικά συγγράμματα της εκπαίδευσης

Τα SmartSchools είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ Παιδείας).

 • 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας
 • Υλοποίηση άνω των 1.000.000 ανθρωποωρών κατάρτισης
 • Περισσότεροι από 12.000 εκπαιδευόμενοι σε επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Πιστοπoίηση ISO 9001 και ISO 27001 

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

 • Κάθε γνωστικό αντικείμενο (διαφορετική ενότητα της εξέτασης) το διδάσκει καθηγητής της ανάλογης ειδικότητας που τον έχουμε επιλέξει με αυστηρά κριτήρια. Οι διδάσκοντες είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με ειδική άδεια ώστε να μπορούν να διδάξουν στο πρόγραμμα μας. Τα βιογραφικά τους (και όλων μας) είναι στην διάθεση σου.
 • Το υλικό μελέτης που σου παρέχουμε εξαντλεί όλα τα πιθανά σενάρια και θέματα που μπορεί να συναντήσεις στις εξετάσεις σου. Με απλά λόγια, αν ακολουθήσεις τις οδηγίες μας θα επιτύχεις.
 • Οι παραδόσεις και οι υποστηρικτικές συναντήσεις με τους καθηγητές γίνονται ζωντανά – LIVE ONLINE, μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας e-learning που χρησιμοποιούμε.

2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;

Τα αποτελέσματα μας μιλάνε από μόνα τους. Στον προηγούμενο κύκλο (2023) του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ, οι σπουδαστές μας σημείωσαν ποσοστό επιτυχίας 90%, πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες, και οι περισσότεροι αναμένουν ήδη τον διορισμό τους, σε αντίθεση με το γενικό ποσοστό επιτυχίας στον διαγωνισμό που ήταν περίπου 10%!

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ;

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

 • Παραδόσεις από τους καθηγητές σου, κάθε εβδομάδα ζωντανά, μέσω της πλατφόρμας e-learning.
 • Διαφορετικός καθηγητής για κάθε ενότητα / μάθημα.
 • Υλικό μελέτης ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του διαγωνισμού – στην διάθεση σου 24/7 μέσω της πλατφόρμας e-learning. Το υλικό παραμένει στην διάθεση σου μέχρι την ημέρα της εξέτασης, ανεξάρτητα με το πότε θα ξεκινήσεις την προετοιμασία σου.
 • Εβδομαδιαία υποστήριξη από τους καθηγητές σου μέσω ειδικών φόρουμ και ζωντανών συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας e-learning.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές συναντήσεις διαχείρισης και ανάπτυξης απόδοσης, με ειδικούς εργασιακούς συμβούλους/ψυχολόγους/coach, που θα σε βοηθήσουν (α) να διαχειριστείς την μελέτη σου αποτελεσματικά και (β) να βγάλεις τον καλύτερο εαυτό σου την ημέρα της εξέτασης. Εμείς παίρνουμε σοβαρά την ενδυνάμωση και ψυχολογική σου υποστήριξη ώστε να πετύχεις τους στόχους σου.
 • Αυστηρώς ολιγομελή γκρουπ (30-40 σπουδαστές max).

SmartGallery

SmartGallery

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες