smartschool

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια διαρθρωμένη περιγραφική βάση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι η αντιστοίχιση τίτλων από διαφορετικούς φορείς πιστοποιήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που
κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα γνώσης:

Α1 -Στοιχειώδης, Α2 -Βασική, B1 -Μέτρια, B2 -Καλή, C1 -Πολύ Καλή, C2 -Άριστη


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

Στα SmartSchools είμαστε ειδικοί για να σου εξασφαλίσουμε έξυπνα, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά το κατάλληλο ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ που θα επιλέξεις…

ΕΠΙΠΕΔA A1-A2 ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΙΠΕΔA A1-A2

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ 12 -16 ΕΤΩΝ

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Η εξέταση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών. Πιστοποιεί απλές,  βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GEFR).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

 • να διατυπώνετε απλές ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντάς ανάλογα.
 • να γράφετε, χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και εκφράσεις, λίγα πράγματα για εσάς και τους άλλους.
 • να κατανοείτε συνομιλίες και κείμενα που αναφέρονται σε οικεία για εσάς θέματα.

Αποκτήστε το πρώτο επίσημο πτυχίο γνώσης γερμανικών και συνεχίστε τις σπουδές σας στο SmartSchool, προκειμένου να αποκτήσετε ανώτερα πτυχία γλωσσομάθειας (π.χ. το δεύτερο αναγνωρισμένο πτυχίο γερμανικών για παιδιά Goethe-Zertifikat A2)!

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 αποτελείται από τα μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου,
 • Κατανόηση προφορικού λόγου,
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (ομαδική προφορική εξέταση).

Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζεις για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, περιγραφές προσώπων, απλές επιστολές αναγνωστών ή σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.
Διάρκεια: 20 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Απαντάς σε ένα E-Mail, ένα γράμμα, μια αγγελία ή κάτι παρόμοιο.
Διάρκεια: 20 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούς σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά μηνύματα στον τηλεφωνητή, πληροφορίες από το ραδιόφωνο ή κάτι παρόμοιο και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.
Διάρκεια: περίπου 20 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Παρουσιάζεις τον εαυτό σου, θέτεις ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και απαντάς σε απλές ερωτήσεις. Επιπλέον διατυπώνεις παρακλήσεις και ανταποκρίνεσαι σε όσα λέει η συνομιλήτρια ή ο συνομιλητής σου στο πλαίσιο μιας οικείας για σένα κατάστασης.
Διάρκεια: 15 λεπτά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 συνιστάται να έχουν συμπληρώσει οι υποψήφιοι το 10 έτος της ηλικίας τους.
 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 προϋποθέτει γνώσεις στο πρώτο επίπεδο (Α1)  της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
 • Γι’ αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης – 80 μέχρι 200 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Όπως και στο πτυχίο γερμανικών για παιδιά Goethe-Zertifikat A1, η εξέταση Α2 απευθύνεται σε έφηβους ηλικίας από 12 έως 16 ετών. Πιστοποιεί βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ…

 • κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε προτάσεις και τυποποιημένες εκφράσεις σε καθημερινές περιστάσεις.
 • συνεννοηθείτε στα πλαίσια απλών, πολύ συνηθισμένων περιστάσεων, κατά τις οποίες ανταλλάσσετε πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα.
 • δίνετε, με απλές δομές, βασικές πληροφορίες για την καταγωγή και την εκπαίδευσή σας, το άμεσο περιβάλλον σας και θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες σας.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch αποτελείται από τα μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου,
 • Κατανόηση προφορικού λόγου,
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και
 • Παραγωγή προφορικού λόγου.

Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζεις κείμενα, όπως για παράδειγμα σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, ηλεκτρονικά μηνύματα, αγγελίες και πινακίδες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Συντάσσεις σύντομα μηνύματα για θέματα του άμεσου περιβάλλοντός σου.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούς καθημερινές συνομιλίες, ανακοινώσεις και συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο, μηνύματα στον τηλεφωνητή και αναγγελίες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διατυπώνεις ερωτήσεις και απαντάς σε ερωτήσεις τρίτων που αφορούν τα προσωπικά σου στοιχεία, διηγείσαι κάτι για τη ζωή σου και συμφωνείς ή οργανώνεις κάτι από κοινού με το συνομιλητή ή τη συνομιλήτριά σου.

Διάρκεια: 15 λεπτά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch συνιστάται για υποψηφίους από 12 ετών.
 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο δεύτερο επιπέδο γλωσσικής επάρκειας (A2) του (GER).
 • Για το επίπεδο αυτό απαιτούνται – ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης- 200 έως 350 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΕΠΙΠΕΔA A1-A2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔA A1-A2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Η εξέταση απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί απλές,  βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ…

 • συνεννοηθείτε με απλό τρόπο,  υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής σας  μιλάει αργά και καθαρά.
 • να κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε οικείες, καθημερινές, συχνές εκφράσεις και απλές προτάσεις (π.χ. πληροφορίες για σας και την οικογένειά σας, για ψώνια και αγορές, για τη δουλειά σας, για την περιοχή σας).
 • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας και άλλους ανθρώπους και να ζητάτε από αυτούς πληροφορίες  για το άτομό τους – όπως για παράδειγμα πού μένουν, τι ανθρώπους γνωρίζουν ή τι πράγματα έχουν.

Αποκτήστε το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο για να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο επίπεδο Α2 και να αποκτήσετε το πτυχίο γερμανικών για ενήλικες Goethe-Zertifikat Α2.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1:Start Deutsch 1 αποτελείται από τα μέρη: Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ομάδες).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Διαβάζετε κείμενα όπως για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, πινακίδες ή επιγραφές και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.
Διάρκεια: 25 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Συμπληρώνετε απλά έντυπα και γράφετε ένα σύντομο προσωπικό κείμενο για μια καθημερινή περίσταση.
Διάρκεια: 20 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ακούτε σύντομες καθημερινές συνομιλίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή ή ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.
Διάρκεια: 20 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στην ομάδα. Κατόπιν διατυπώνετε ερωτήσεις από την καθημερινή ζωή, απαντάτε ανάλογα και ζητάτε κάτι από ένα μέλος της ομάδας.
Διάρκεια: 15 λεπτά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται γνώσεις στο πρώτο επίπεδο (Α1) του (GER).
 • Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 80 μέχρι 200 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

Goethe-Zertifikat A2

Η εξέταση απευθύνεται σε ενήλικες, όπως και το πτυχίο για ενήλικες Goethe-Zertifikat Α1. Προϋποθέτει βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ …

 • κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε προτάσεις και συχνές εκφράσεις σε καθημερινές περιστάσεις.
 • συνεννοηθείτε στα πλαίσια απλών, συνηθισμένων περιστάσεων και να ανταλλάξετε πληροφορίες για οικεία ή καθημερινά θέματα.
 • να περιγράφετε με απλό τρόπο την καταγωγή και την εκπαίδευσή σας, την περιοχή στην οποία ζείτε και αντικείμενα που έχουν σχέση με τις άμεσες ανάγκες σας.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1:Start Deutsch 1 αποτελείται από τα μέρη: Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ομάδες).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Διαβάζετε κείμενα όπως για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, πινακίδες ή επιγραφές και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.
Διάρκεια: 25 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Συμπληρώνετε απλά έντυπα και γράφετε ένα σύντομο προσωπικό κείμενο για μια καθημερινή περίσταση.
Διάρκεια: 20 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ακούτε σύντομες καθημερινές συνομιλίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή ή ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.
Διάρκεια: 20 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στην ομάδα. Κατόπιν διατυπώνετε ερωτήσεις από την καθημερινή ζωή, απαντάτε ανάλογα και ζητάτε κάτι από ένα μέλος της ομάδας.
Διάρκεια: 15 λεπτά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A2 ως κατώτατο όριο ηλικίας συνιστάται το 16ο έτος.
 • Η συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο δεύτερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (A2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
 • Για το επίπεδο αυτό απαιτούνται – ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης- 200 έως 350 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΕΠΙΠΕΔΑ Β1 - Β2

ΕΠΙΠΕΔΑ Β1 - Β2

ΜΕΤΡΙΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

Goethe-Zertifikat Β1

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες.

 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για ενηλίκους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Αποκτήστε το πτυχίο Goethe-Zertifikat Β1 και συνεχίστε τις σπουδές σας με στόχο το πτυχίο γερμανικών Goethe-Zertifikat Β2!

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

 • να κατανοείτε τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
 • να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
 • να εκφρασθείτε απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 • να διηγηθείτε εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψετε όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσετε σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B1 αποτελείται από τις ενότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).

Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε επιμέρους ενότητες ή να συνδυάσουν ενότητες μεταξύ τους. Τα επιμέρους πιστοποιητικά για τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.

Η εξέταση αυτή σχεδιάσθηκε από κοινού από το Goethe-Institut, το Πανεπιστήμιο του Freiburg στην Ελβετία και το ÖSD. Διεξάγεται σε όλο τον κόσμο με την ονομασία Goethe-Zertifikat B1 και ÖSD-Zertifikat B1.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζετε αναρτήσεις σε ιστολόγια, ηλεκτρονικές επιστολές, άρθρα από εφημερίδες, αγγελίες και γραπτές οδηγίες. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις και απόψεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Γράφετε προσωπικές και επίσημες (ηλεκτρονικές) επιστολές και διατυπώνετε γραπτά την άποψή σας σε ένα forum.

Διάρκεια: 60 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούτε ανακοινώσεις, σύντομες διαλέξεις, ανεπίσημες συνομιλίες και συζητήσεις από το ραδιόφωνο. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα κύρια σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες.

Διάρκεια: 40 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Συνομιλείτε με τον συνεξεταζόμενό σας για ένα θέμα που αφορά την καθημερινή ζωή π.χ. τα ταξίδια. Απαντάτε σε ερωτήσεις, εκφράζετε την άποψή σας και κάνετε προτάσεις. Παρουσιάζετε, σε ελεύθερη απόδοση, ένα θέμα της καθημερινής ζωής και απαντάτε σε σχετικές ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά


Επισήμανση

 • Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B1 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B1 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Και στις  τέσσερις ενότητες τα θέματα είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
 • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για ενηλίκους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Το Goethe-Zertifikat Β1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
 • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις σας και τις προϋποθέσεις εκμάθησης – 350 με 650 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

Goethe-Zertifikat B2

Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενήλικες.
Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (B2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

 • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού σας τομέα.
 • να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή.
 • να εκφράζεσθε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνετε τις θέσεις σας για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμείτε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Αν πάλι θέλετε να αποκτήσετε την κρατική πιστοποίηση γλωσσομάθειας ΚΠΓ, δείτε εδώ το πτυχίο γερμανικών ΚΠΓ Β1-Β2, που αντιστοιχεί στα επίπεδα Β1 & Β2.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Goethe-Zertifikat B2 αποτελείται από τις ενότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).
Η εξέταση θα διεξάγεται σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Θα διεξάγεται και θα αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αναρτήσεις σε forum, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια και κανονισμούς. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις, απόψεις και κανόνες.

Διάρκεια: 65 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Εκφράζετε και αιτιολογείτε γραπτά την άποψή σας σε ένα forum πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Επιπλέον συντάσσετε ένα επίσημο μήνυμα στα πλαίσια της επαγγελματικής επικοινωνίας.

Διάρκεια: 75 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούτε συνεντεύξεις, διαλέξεις, συζητήσεις, προτάσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα βασικά σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Κάνετε μια σύντομη παρουσίαση πάνω σ’ ένα θέμα που σας δίνεται και συζητάτε γι’ αυτό με τη συνομιλήτρια/το συνομιλητή σας ανταλλάσσοντας επιχειρήματα.

Διάρκεια: 15 λεπτά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενήλικες..

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 για ενήλικες συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο Β2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
 • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο απαιτούνται -ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις σας και τις προϋποθέσεις εκμάθησης- 600 με 800 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
 • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DIGITAL

Η ΕΞΕΤΑΣΗ GOETHE-ZERTIFIKAT B2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Επειδή οι ηλεκτρονικές εξετάσεις στα Γερμανικά είναι:

 • φιλικές προς το χρήστη χάρη σε έξυπνες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να βλέπει κανείς τα αναπάντητα ερωτήματα και τον υπόλοιπο χρόνο εξέτασης και να αλλάζει το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 • ευέλικτες στη διεξαγωγή.
 • με τον αειφόρο σχεδιασμό τους εξοικονομούνται πόροι

Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το επίπεδο Β2 διεξάγονται στο Εξεταστικό Κέντρο σε φορητούς υπολογιστές του Ινστιτούτου με γερμανικό πληκτρολόγιο. Στον φορητό υπολογιστή οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (με ακουστικά).

Η ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου διεξάγεται ως συνήθως από έμπειρους εξεταστές του Goethe-Institut.

Κρατικό Διαβαθµισµένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
ΕΠΙΠΕΔΟ Β (Β1-Β2)

Το σύστημα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), παρόλο ότι απευθύνεται σε ελληνόφωνα άτομα έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και υιοθετεί τις αρχές που τίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

 • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β2).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Β1 (αντίστοιχο του πτυχίου γερμανικών Goethe-Zertifikat Β1).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.

Η εξέταση στην οποία υποβάλλεται ο υποψήφιος να πιστοποιηθεί είναι δύο ειδών, ανάλογα με την ηλικία του/της.

 • Τεστ για άτομα ηλικίας 10 έως και 15 ετών
 • Τεστ για άτομα 16 ετών και πάνω.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι εξετάσεις όλων των επιπέδων διενεργούνται σε ενότητες (modules ή φάσεις) με όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που ελέγχουν ή «μετρούν» όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές ικανότητες συν τη γλωσσική επίγνωση:

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση

Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε όλα τα επίπεδα είναι το 100 και η «βάση» το 60.

Ενότητα

Μέγιστη δυνατή βαθμολογία Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία: 30% ενότητας

1.

25

8

2.

30

9

3.

25

8

4. 20

6

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

Η τυπολογία δοκιμασιών για όλα τα επίπεδα, είναι η εξής:

 1. Πολλαπλή επιλογή (μεταξύ τριών ή τεσσάρων δυνατοτήτων)
 2. Επιλογή μεταξύ σωστού/λάθους ή ναι/όχι
 3. Αντιστοίχιση
 4. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς
 5. Συμπλήρωση μέσω επιλογής
 6. Σύντομη απάντηση
 7. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (cloze)
 8. Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων
 9. Συμπλήρωση σταυρόλεξου ή λύση «σπαζοκεφαλιάς»

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β2).
 • Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη τα όρια βαθμολογίας που προκύπτουν από την εξής ρύθμιση: επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη.
 • Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια από τις ενότητες 1, 2 και 3 πέτυχαν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 7,5 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 7,5 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 • Δε χορηγείται πιστοποιητικό και σε όσους/όσες, παρόλο ότι ικανοποίησαν την παραπάνω προϋπόθεση, συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία από τις 4 ενότητες μικρότερη από 60 μονάδες.
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Β1
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Goethe-Zertifikat C1

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεσθε ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται.
 • να εκφράζεσθε με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για λέξεις.
 • να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές σας.
 • να διατυπώνετε εκτενώς τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα,  χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο.
 • να συνεχίσετε τις σπουδές σας με στόχο την απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γερμανικών Goethe-Zertifikat C2.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ατομική ή ανά ζεύγη).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζετε αποσπάσματα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και/ή εκθέσεις. Στις αντίστοιχες ασκήσεις αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις εκτενών κειμένων, αποδίδοντας μεταξύ των άλλων το νόημα επιλεγμένων τμημάτων τους.

Διάρκεια: 70 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Εκφράζετε εκτενώς την άποψή σας πάνω σε ένα θέμα συντάσσοντας ένα καλά δομημένο κείμενο. Για το σκοπό αυτό σας δίνονται πληροφορίες με τη μορφή ενός διαγράμματος.

Διάρκεια: 80 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούτε συζητήσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συνεντεύξεις ή ραδιοφωνικά κείμενα, κρατάτε σημειώσεις και αντιστοιχείτε φράσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Στην πρώτη φάση της εξέτασης λέτε την άποψή σας για το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου. Κατόπιν συνομιλείτε με τον συνεξεταζόμενό σας και παίρνετε μαζί μια απόφαση ή αναζητάτε από κοινού λύση.

Διάρκεια: 10 ή 15 λεπτά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat C1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο πέμπτο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) .
 • Για να φτάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις που έχετε και τον τρόπο εκμάθησης- 800 μέχρι 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μεταξύ του Goethe-Zertifikat C1 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat C1 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
 • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom

Η εξέταση απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Αν πάλι αναζητάτε πιστοποίηση γερμανικών C2 για παιδιά δείτε στο SmartSchool πληροφορίες για το πτυχίο γερμανικών ΚΠΓ Γ1 – Γ2 (κρατικό διαβαθμισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας).

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

 • να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά.
 • να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.
 • να εκφράζεσθε αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές να εισαχθούν σε γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα. Σε πολλά μέρη αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει στους κατόχους του το δικαίωμα να διδάξουν Γερμανικά.

Η εξέταση αναγνωρίζεται από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τους φορείς αναγνώρισης στα εκάστοτε κρατίδια, όπως: Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών, Περιφερειακή Κυβέρνηση και Διοίκηση Γερουσίας.

Την 01-01-2012 το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικατέστησε τα πιστοποιητικά: Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αποτελείται από τις ενότητες:  Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (ατομική προφορική εξέταση).

Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

Οι σχετικές με τη λογοτεχνία ασκήσεις στην ενότητα Παραγωγή γραπτού λόγου σχεδιάζονται από κοινού με το Ludwig-Maximilian-Universität του Μονάχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε επιμέρους ενότητες ή συνδυασμό ενοτήτων. Τα επιμέρους πιστοποιητικά για τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.
Οι ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου αξιολογούνται από το Εξεταστικό Κέντρο. Η αξιολόγηση της ενότητας Παραγωγή γραπτού λόγου συντονίζεται από τα Κεντρικά του Goethe-Institut.

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζετε κείμενα εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, ρεπορτάζ και αγγελίες και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.  Είστε σε θέση να κατανοήσετε με ευκολία ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα νοήματα σε γλωσσικά σύνθετα και απαιτητικά κείμενα.

Διάρκεια: 80 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Επαναδιατυπώνετε αποσπάσματα μιας σύντομης εισήγησης. Συντάσσετε κατόπιν ένα καλά διαρθρωμένο κείμενο, σε μορφή επιστολής αναγνώστη ή βιβλιοκριτικής,  πάνω σε ένα γενικό θέμα ή ένα θέμα σχετικό με το λογοτεχνικό βιβλίο που επεξεργασθήκατε. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα υφολογικά και δομικά μέσα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο γενικών θεμάτων και δύο λογοτεχνικών θεμάτων, ένα από το κάθε βιβλίο του καταλόγου. Από τα τέσσερα πιθανά θέματα που έχετε στη διάθεσή σας, εσείς επεξεργάζεσθε ένα.

Διάρκεια: 80 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούτε ειδήσεις και ρεπορτάζ από τα Μέσα, ανεπίσημες συνομιλίες και συνεντεύξεις με ειδικούς, οι οποίοι μιλούν με φυσικό ρυθμό και επεξεργάζεσθε κάθε φορά διαφορετικά είδη ασκήσεων.

Διάρκεια: περίπου 35 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Παρουσιάζετε προφορικά ένα σύνθετο θέμα, π.χ. παγκοσμιοποίηση, και διατυπώνετε τα επιχειρήματά σας με διαφορετικούς γλωσσικούς τρόπους όταν σας υποβάλλονται ερωτήσεις. Με αφόρμηση από ένα άλλο θέμα υπέρ ή κατά μιας άποψης,  διατυπώνετε επιχειρήματα και προβάλετε αντεπιχειρήματα, προσπαθώντας να πείσετε το συνομιλητή σας για την ορθότητα των θέσεών σας.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.

 • Για το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Το Goethe-Zertifikat C2:Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις του έκτου και ανώτατου επιπέδου – C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
 • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων χρειάζεστε – σε εξάρτηση από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις προϋποθέσεις εκμάθησης – τουλάχιστον 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

Κρατικό Διαβαθµισµένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1-Γ2)

 • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Γ1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Γ2).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Γ1 (αντίστοιχο με το πτυχίο γερμανικών Goethe-Zertifikat C1).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Γ2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.

Η εξέταση στην οποία υποβάλλεται ο υποψήφιος να πιστοποιηθεί είναι δύο ειδών, ανάλογα με την ηλικία του/της.

 • Τεστ για άτομα ηλικίας 10 έως και 15 ετών
 • Τεστ για άτομα 16 ετών και πάνω.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι εξετάσεις όλων των επιπέδων διενεργούνται σε ενότητες (modules ή φάσεις) με όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που ελέγχουν ή «μετρούν» όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές ικανότητες συν τη γλωσσική επίγνωση:

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση

Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε όλα τα επίπεδα είναι το 100 και η «βάση» το 60.

Ενότητα

Μέγιστη δυνατή βαθμολογία Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία: 30% ενότητας

1.

25

8

2.

30

9

3.

25

8

4. 20

6

Η τυπολογία δοκιμασιών για όλα τα επίπεδα, είναι η εξής:

 1. Πολλαπλή επιλογή (μεταξύ τριών ή τεσσάρων δυνατοτήτων)
 2. Επιλογή μεταξύ σωστού/λάθους ή ναι/όχι
 3. Αντιστοίχιση
 4. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς
 5. Συμπλήρωση μέσω επιλογής
 6. Σύντομη απάντηση
 7. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (cloze)
 8. Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων
 9. Συμπλήρωση σταυρόλεξου ή λύση «σπαζοκεφαλιάς»

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β2).
 • Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη τα όρια βαθμολογίας που προκύπτουν από την εξής ρύθμιση: επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη.
 • Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια από τις ενότητες 1, 2 και 3 πέτυχαν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 7,5 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 7,5 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 • Δε χορηγείται πιστοποιητικό και σε όσους/όσες, παρόλο ότι ικανοποίησαν την παραπάνω προϋπόθεση, συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία από τις 4 ενότητες μικρότερη από 60 μονάδες.
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Β1
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.
ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες