ΠΤΥΧΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ | ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ
smartschool

ΠΤΥΧΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ

Εξετάσεις διενεργούνται από τον Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας και του Εθνικού Οργανισμού Διδασκαλίας της Κινέζικης ως Ξένης Γλώσσας (NOCFL) και το Ινστιτούτο Κομφούκιος, για την διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Διπλώματος Σπουδών (Chinese Proficiency Test / Hanyu Shuiping Kaoshi Test) HSK

Ποιές είναι οι πιστοποιήσεις της κινέζικης γλώσσας

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) για ενήλικες

YCT (Youth Chinese Test) για εφήβους

BCT (Business Chinese Test) για επαγγελματίες.


Οι εξετάσεις αξιολογούν την κατάκτηση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών στόχων (kanji) που αντιστοιχούν στα διαβαθμισμένα επίπεδα γλωσσικών δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου

kinezika diplomata

YCT (Youth Chinese Test)

YCT (Youth Chinese Test)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Οι εξετάσεις YCT απευθύνονται σε παιδιά και σε γραπτό επίπεδο διεξάγονται στα επίπεδα YCT1-YCT4 ενώ σε προφορικό επίπεδο στα επίπεδα YCT3-YCT4 (προαιρετικές)

YCT1 (Youth Chinese Test)

Το επίπεδο αυτόν δεν αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με κάποιο επίπεδο του Common European Framework of Reference (CEF). 

Σε αυτό το πρώτο εισαγωγικό επίπεδο αξιολογείται η βασική γνώση σε:

 • Αλφάβητο, φωνήεντα και εκμάθηση ορθού τονισμού.
 • Εκμάθηση εκφράσεων.
 • Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου και 20 βασικών προτάσεων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα
 • Αναγνώριση ογδόντα (80) kanji (ιδεογράμματα).

YCT2 (A1)

Το επίπεδο αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο Α1 του Common European Framework of Reference (CEF). 

Σε αυτό το επίπεδο εξετάζονται οι μαθητές ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Αξιολογούνται βασικές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων 150 Kanji

YCT3 (A2)

Το επίπεδο αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο Α2 του Common European Framework of Reference (CEF). 

Οι μαθητές εξετάζονται ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας σε θέματα που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε γνωστά και καθημερινά θέματα. Αξιολογούνται απλές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων, 300 Kanji

Υπάρχει προαιρετική δυνατότητα εξέτασης σε προφορικό επίπεδο.

YCT3 (Β1)

Το επίπεδο αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο Β1 του Common European Framework of Reference (CEF). 

Οι μαθητές εξετάζονται ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας σε πιο σύνθετα θέματα που απαιτούνται σε καθημερινές αλλά και σε ακαδημαϊκές περιστάσεις. Αξιολογούνται βασικότερες γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων, 600 Kanji

Υπάρχει προαιρετική δυνατότητα εξέτασης σε προφορικό επίπεδο.

Levels A1 - A2

Levels A1 - A2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ Α1-Α2 του CEFR

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε ενήλικες (HSK) και επαγγελματίες (BCT)

HSK1 -A1 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο Α1 του Common European Framework of Reference (CEF).

Οι υποψήφιοι εξετάζονται ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα και αξιολογούνται στις κυριότερες συντακτικές δομές, το σύστημα γραφής pinyin, τους τόνους, κάποιους βασικούς χαρακτήρες καθώς και τις γραμμές αναπαράστασης των χαρακτήρων. Επίσης σε βασικές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων 150 Kanji που αφορούν θεματολογία απλής επικοινωνίας και καθημερινότητας

HSK2 -A2 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο Α2 του Common European Framework of Reference (CEF).

Στο επίπεδο αυτό προετοιμάζονται οι μαθητές ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας σε απλές και καθημερινές περιστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε γνωστά και καθημερινά θέματα. Αξιολογούνται απλές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων, 300 Kanji

BCT1 (A1) – BCT2 (A2)  (Business Chinese Test) 

Τα διπλώματα BCT απευθύνονται σε επαγγελματίες και εξετάζουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων σε επιχειρηματική και κοινωνική θεματολογία, παρέχοντας μια σημαντική βάση αξιολόγησης αναφορικά με τις επικοινωνιακές ικανότητες που κατέχουν οι υποψήφιοι για την ανταπόκριση τους, στις απαιτήσεις συγκεκριμένης θέσης εργασίας σε μια εταιρεία.

Η εξέταση είναι διαβαθμισμένη με μέγιστη βαθμολογία τους 1000 βαθμούς και η κατάταξη γίνεται σε κάθε επίπεδο, ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου:

 • Η κατοχύρωση του BCT1 (A1) απαιτεί συγκέντρωση 0-200 βαθμών
 • Η κατοχύρωση του BCT2 (A2) απαιτεί συγκέντρωση 200-400 βαθμών 

Levels B1 - B2

Levels B1 - B2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ B1-B2 του CEFR

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε ενήλικες (HSK) και επαγγελματίες (BCT)

HSK3 -B1 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο B1 του Common European Framework of Reference (CEF).

Αποκτώντας το HSK 3, οι σπουδαστές είναι σε θέση να επικοινωνούν στα Κινέζικα σε βασικό επίπεδο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα σε περίπτωση που ταξιδέψουν στην Κίνα. Σε αυτό το επίπεδο οι χαρακτήρες (ιδεογράμματα) που γνωρίζουν οι σπουδαστές ανέρχονται στους εξακόσιους (600)

Αξιολογούνται γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων, 600 Kanji

HSK4 -B2 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο B2 του Common European Framework of Reference (CEF).

Στο επίπεδο αυτό εξετάζονται οι υποψήφιοι ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας σε πιο σύνθετες καθημερινές και επαγγελματικές, ακαδημαϊκές περιστάσεις που απαιτούν άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και σχετικά άνετη επικοινωνία με φυσικούς συνομιλητές από την Κίνα

Αξιολογούνται γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων, 1200 Kanji

BCT1 (B1) – BCT2 (B2)  (Business Chinese Test) 

Τα διπλώματα BCT απευθύνονται σε επαγγελματίες και εξετάζουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων με επιχειρηματική και κοινωνική θεματολογία, παρέχοντας μια σημαντική βάση αξιολόγησης αναφορικά με τις επικοινωνιακές ικανότητες που κατέχουν οι υποψήφιοι για την ανταπόκριση τους, στις απαιτήσεις συγκεκριμένης θέσης εργασίας σε μια εταιρεία.

Η εξέταση είναι διαβαθμισμένη με μέγιστη βαθμολογία τους 1000 βαθμούς και η κατάταξη γίνεται σε κάθε επίπεδο, ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου:

 • Η κατοχύρωση του BCT3 (B1) απαιτεί συγκέντρωση 400-600 βαθμών
 • Η κατοχύρωση του BCT4 (B2) απαιτεί συγκέντρωση 600-800 βαθμών 

Levels C1 - C2

Levels C1 - C2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ C1-C2 του CEFR

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε ενήλικες (HSK) και επαγγελματίες (BCT)

HSK5 -C1 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο C1 του Common European Framework of Reference (CEF).

Στο επίπεδο αυτό εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων στη διαχείριση απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων. Επίσης εξετάζεται αν χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Αξιολογούνται γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων, 2500 Kanji

HSK6 -C2 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχείται ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες με το επίπεδο C2 του Common European Framework of Reference (CEF).

Εξετάζεται ο υποψήφιος αν μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει.  Επίσης αν μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις

Αξιολογούνται γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αντανακλώνται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων: 5000 Kanji, περισσότερα από έναν Κινέζο μέσου μορφωτικού επιπέδου

BCT5 (C1) (Business Chinese Test) 

Με το δίπλωμα BCT5 κατοχυρώνεται το υψηλότερο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων σε επιχειρηματική θεματολογία, παρέχοντας μια σημαντική βάση αξιολόγησης αναφορικά με τις ικανότητες που απαιτούνται σε υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία.

Η εξέταση είναι διαβαθμισμένη με μέγιστη βαθμολογία τους 1000 βαθμούς

 • Η κατοχύρωση του BCT5 (C1) απαιτεί συγκέντρωση 800-1000 βαθμών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες