group

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που οδηγούν σε 8 μήνες σε πτυχία γαλλικών που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ εύκολα και οικονομικά!

ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ταχύρυθμα μαθήματα γαλλικών για αρχάριους ενήλικες με 100% επιτυχία σε αναγνωρισμένα πτυχία B1

Η μαθησιακή διαδικασία ολοκληρώνεται εγκαίρως σε ακαδημαϊκές περιόδους 8 μηνών και είναι εγγυημένη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διδακτικών ωρών για τα επίπεδα Α1-Α2-Β1. Θέστε τις βάσεις για να παρακολουθήσετε τα προχωρημένα Β2 γαλλικά για ενήλικες από το SmartSchool!

Τι πτυχίο θα πάρω;

 • D’ETUDES EN DIPLOME LANGUE FRANCAISE DELF B1
  Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανότητας στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε επίκαιρα θέματα συζητήσεων, λεξιλόγιο γνώσης περίπου 2000 λέξεων και βασικές γραμματικές γνώσεις, ικανότητα παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων προφορικά και γραπτώς.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σορβόννης – PARIS IV- Υπηρεσία εξέτασης για μη Γάλλους ομιλητές
 • ΚΠγ (Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας)
  Η διαβαθμισμένη δομή τους επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πιθανότητες πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (B1-B2)!

TAKE A LOOK!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο B1 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ταχύρυθμα μαθήματα γαλλικών για ενήλικες με 100% επιτυχία για αναγνωρισμένα πτυχία B2

Η μαθησιακή διαδικασία ολοκληρώνεται εγκαίρως σε ακαδημαϊκές περιόδους 8 μηνών και είναι εγγυημένη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διδακτικών ωρών για το επίπεδο Β2

Τι θα μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο, θα μπορείτε να αλληλεπιδράτε εύκολα με άτομα και ομάδες ατόμων που μιλούν γαλλικά, να χρησιμοποιείτε τη γαλλική γλώσσα για εργασία που σχετίζεται με τον τομέα εξειδίκευσής σας.

 

Τι Πτυχίο Θα Πάρω?

 • DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B2
  Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
  Πιστοποιεί την καλή γνώση της ομιλούμενης γαλλικής γλώσσας, επιτρέπει τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε διάφορα θέματα και θέτει τις βάσεις για παρακολούθηση μαθημάτων ανώτερου επιπέδου, όπως τα μαθήματα γαλλικών για ενήλικες C1.
 • PARIS SORBONNE – PARIS IV
  Υπηρεσία εξέτασης για μη Γάλλους ομιλητές
 • KΠγ (Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας)
  Η διαβαθμισμένη δομή τους επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πιθανότητες πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (B1-B2)!

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο B2 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Εντατικά μαθήματα γαλλικών για ενήλικες με 100% επιτυχία για αναγνωρισμένα πτυχία C1

Η μαθησιακή διαδικασία ολοκληρώνεται εγκαίρως σε ακαδημαϊκές περιόδους 8 μηνών και είναι εγγυημένη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διδακτικών ωρών για το επίπεδο C1

Τι θα μάθω;?

Η γνώση της γαλλικής γλώσσας στο επίπεδο C1 χαρακτηρίζει την πολύ καλή γνώση της, την τελειότητα των τρόπων έκφρασης και τις απαραίτητες δεξιότητες για την πλήρη χρήση της γλώσσας. Κατακτήστε τις βάσεις για την απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γλωσσομάθειας C2 γαλλικά για ενήλικες!

 

What Degree Will I Get?

 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)
  Πιστοποιεί το προηγμένο επίπεδο της γαλλικής γλώσσας σε επίσημους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς
 • SORBONNE C1
  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Comprehension Ecrite et Production Ecrite (κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου και γραπτή έκφραση), Langue (γλωσσικές ασκήσεις), Litterature (λογοτεχνία), Production Orale (προφορική έκφραση)
 • KΠγ (Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας)
  Η διαβαθμισμένη δομή τους επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πιθανότητες πιστοποίησης τουλάχιστον ενός επιπέδου (C1-C2)

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο C1 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Εντατικά μαθήματα γαλλικών για ενήλικες με 100% επιτυχία για αναγνωρισμένα πτυχία C2

Ξεκινήστε από μαθήματα γαλλικών για ενήλικες B1 και ολοκληρώστε το ταξίδι σας στη γνώση με γαλλικά για ενήλικες C2! Η μαθησιακή διαδικασία ολοκληρώνεται εγκαίρως σε ακαδημαϊκές περιόδους 8 μηνών και είναι εγγυημένη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διδακτικών ωρών για το επίπεδο C2.

Τι θα Μάθω?

Θα συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συζήτηση χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, θα χρησιμοποιήσετε κάθε μέσο έκφρασης σωστά, είτε προφορικά είτε γραπτώς. Θα εκφραστείτε απευθείας στα γαλλικά και με τον ίδιο τρόπο θα προσαρμοστεί η σκέψη σας.

What Degree Will I Get?

 • DALF C2
  Πιστοποιεί το υψηλότερο επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα γαλλόφωνων πανεπιστημίων, κυρίως προς θετική κατεύθυνση.
 • DIPLOMA OF FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE | SORBONNE C2
  Ο υποψήφιος έχει μια επιλογή μεταξύ των ακόλουθων πεδίων: Λογοτεχνία – Ιστορία, Λογοτεχνία – Μετάφραση, Λογοτεχνία – Ευρωπαϊκή Ένωση
 • KΠγ (Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας)
  Η διαβαθμισμένη δομή τους επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πιθανότητες πιστοποίησης τουλάχιστον ενός επιπέδου (C1-C2)!

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο C2 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart SCHOOLS!

Smart SCHOOLS!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

SmartLearning

SmartLearning

Ενσωματώνουμε διδακτικές πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών μοντέλων, με μια εξελικτική μαθησιακή κουλτούρα (Μάθετε πώς να μαθαίνετε):

 • Παιχνίδια γλώσσας αυτο-διόρθωσης (Online GamingTests)
 • Εφαρμογές Συνεργασίας στο Διαδίκτυο (Wikis, Γλωσσάρια),
 • Ομαδική & Ατομική Αξιολόγηση (Αυτοαξιολόγηση)
 • Moodle On Line Δραστηριότητες

Στα SmartSchools συνδυάζουμε τη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου (wiki, γλωσσάρια, ιστολόγια, ιστότοπους) αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργική ευελιξία, παραγωγή ιδεών, νέες έννοιες.

Smart Teachers

Smart Teachers
renata_Fotor

RENATA ZIAVRA
Head of Studies

Όλοι οι καθηγητές μας είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση!

STUDENTS SAY

STUDENTS SAY
man_Fotor

Manolis Papadakis  | Student of Architecture

“Στο SmartSchool γνώρισα ένα υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών, τέλειες εγκαταστάσεις, φιλική ατμόσφαιρα, οργάνωση υλικού, κατάλληλη προετοιμασία για το δίπλωμα”

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες