KIDS_Fotor

Γαλλικά για παιδιά

Κάθε δραστηριότητα  είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης. Οι μαθητές μας βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της!

Τι Θα Μάθω;

Επιτυγχάνουμε την πρώτη προσέγγιση της γλώσσας με δραστηριότητες που κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια, οι φίλοι…

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

DELF PRIM ( A1.1 )
Πιστοποιήσεις που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 12 ετών. Τα DELF Prim είναι Πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας (France Éducation International). Περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Α1.1, το πτυχίο γαλλικών για παιδιά Α1 και το επίπεδο Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο CEFR.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο A1.1
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Γαλλικά για παιδιά | Α1

Τα παιδιά εμπεδώνουν τη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, αναπτύσσοντας δεξιότητες αβίαστης λεκτικής έκφρασης και φυσικής αναπαραγωγής της γλώσσας

Τι Θα Μάθω;

Τα θέματα που θίγονται αφορούν το οικείο περιβάλλον του παιδιού, όπως την οικογένειά του, τον ελεύθερο χρόνο του και το σχολείο.

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

DELF PRIM (A1)
O κάτοχος του διπλώματος Α1 PRIM και του πτυχίου γαλλικών A2 PRIM είναι ταυτόχρονα κάτοχος και των επιπέδων αυτών και δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις για τα αντίστοιχα Α1, Α2 junior.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α1 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Γαλλικά για παιδιά | Α2

Δίνονται σαφή και συγκεκριμένα μηνύματα (γλωσσικά και παιδαγωγικά) σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της Γαλλικής γλώσσας όπως:

 • Παιχνίδια ρόλων
 • Επιτραπέζια παιχνίδια, Κατασκευές,
 • Wikis, Glossaries
 • Moodle On Line Gaming Tests

Τι Θα Μάθω;

Οι μικροί μαθητές θα μάθουν να συνδιαλέγονται με απλό τρόπο, να θέτουν και να απαντούν σε απλές ερωτήσεις, πού μένουν, τους ανθρώπους που γνωρίζουν, τα πράγματα που τους ανήκουν, αλλά και αποκτούν τις βάσεις για να παρακολουθήσουν μαθήματα γαλλικών για παιδιά B1.
Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

 • DELF PRIM (A2)
  Το DELF Prim είναι Πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας (France Éducation International)
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (A1-A2)

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Γαλλικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α2 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Γαλλικά για παιδιά | B1

Εξελίσσεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων και τίθενται οι βάσεις για ανώτερα επίπεδα, όπως η κατάκτηση του πτυχίου γαλλικών Β2.

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, που δηλώνουν κοινωνικές λειτουργίες και καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο. Ο μαθητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί απλούς καθημερινούς ευγενικούς τρόπους χαιρετισμού και προσφώνησης, να χαιρετά, να παίρνει απλές πληροφορίες, να ζητά και να δίνει οδηγίες.
Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών (CEFR):

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

 • DELF B1 – D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
  Niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
 • SORBONNE B1 – ΣΟΡΒΟΝΝΗ – ΠΑΡΙΣΙ IV
  Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Β1-Β2)!

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Γαλλικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β1 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Γαλλικά για παιδιά | B2

Ξεκινώντας από την παρακολούθηση μαθημάτων γαλλικών Α1.1, καταφέραμε να φθάσουμε σε έναν σημαντικό στόχο μας!
Επιτυγχάνουμε την απόκτηση πτυχίου Β2!
Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και την κατάκτηση στόχων γρήγορα, έξυπνα, αποτελεσματικά!

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, έτσι ώστε ο μαθητής θα μπορεί να:

 • συνομιλεί με φυσικότητα που επιτρέπει την άνετη και ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές
 • δίνει αναδραστικές πληροφορίες σε δηλώσεις και συμπεράσματα άλλων ομιλητών
 • αναπτύσσει ένα επιχείρημα συστηματικά

Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

 • DELF B2 – DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
  Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
 • SORBONNE B2 – ΣΟΡΒΟΝΝΗ – ΠΑΡΙΣΙ IV
  Υπηρεσία Εξετάσεων για μη Γαλλόφωνους
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Β1-Β2)!

Δες όλες τις λεπτομέρεις για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Γαλλικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β2 (CEF)
 • Γλώσσα Γαλλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

Δες όλες τις προδιαγραφές για την εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας για παιδιά στα SmartSchools

SmartLearning

SmartLearning

Στα SmartSchools είμαστε πρωτοπόροι για σένα!

Εφαρμόζοντας τη βραβευμένη μέθοδο SmartLearning μαθαίνεις την Γαλλική γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου !
Στα SmartSchools ενθαρύνουμε τους μαθητές στη δημιουργία συνεργατικού περιεχομένου, για να αναπτύξουν δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών, νέων νοημάτων.
Ενσωματώνουμε διδακτικές πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών μοντέλων, με εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn):

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (ΟnLine GamingTests),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)
 • Moodle On Line Teaching Tests
 • Mobile Gaming Activities

Δες χρήσιμες πληροφορίες, έξυπνες οδηγίες, μυστικά, για την εκμάθηση και τις εξετάσεις της Γαλλικής Γλώσσας…

Smart Teachers

Smart Teachers
renata_Fotor

ΡΕΝΑΤΑ ΖΙΑΒΡΑ
Υπεύθυνη Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές Γαλλικών είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
KIDS_Fotor

Χαρίση Μαρία | Μαθήτρια Δημοτικού 

“Ξεκίνησα να μαθαίνω Γαλλικά γιατί είναι η γλώσσα που διάλεξα να κάνω στο σχολείο. Στα SmartSchools όμως, οι καθηγητές τους με έκαναν να τα αγαπήσω!” 

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες