μαθήματα αγγλικών ielts

ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | & On Line

Στα SmartSchools τα Νο1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ αποκτάς σε 10 μήνες, (για κάθε ένα επίπεδο) όλα τα πτυχία Ιαπωνικών,  εύκολα, γρήγορα σε Smart τιμές!

Δες αναλυτικά όλα τα επίπεδα..

Ταχύρυθμα μαθήματα ιαπωνικών για ενήλικες | LEVEL Ν5 (CEF-A2)

Τα μαθήματα αφορούν αρχάριους σπουδαστές, με γνωστικούς στόχους την κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιώντας HIRAGANA και KATAKANA (συλλαβικές γραφές), και σταδιακά την εισαγωγή στα ιδεογράμματα KANJI.

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο Ν5 αξιολογείται το επίπεδο κατανόησης των βασικών γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αντανακλάται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 800 λέξεων και 100 Kanji) που αφορούν θεματολογία απλής επικοινωνίας και καθημερινότητας.

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας – Japanese Language Proficiency Test (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α2 (CEF)
 • Γλώσσα Ιαπωνική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Εντατικά Ιαπωνικά για Ενήλικες | Level Ν4 (CEF-Β1)

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Ν5. Συστηματοποείται  η χρήση HIRAGANA και KATAKANA και οι σπουδαστές προχωρούν στη γνώση 300 Kanji και 1500 λέξεων, ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν φράσεις σχετικές με οικεία καθημερινά θέματα γραμμένα σε βασικό λεξιλόγιο kanji .

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο Ν4 συστηματοποείται η κατανόηση των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αντιστοιχεί στην γνώση μεγαλύτερου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 1500 λέξεων και 300 Kanji)

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο B1 (CEF)
 • Γλώσσα Ιαπωνική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Εντατικά Ιαπωνικά για Ενήλικες | Level Ν3 (CEF-Β2)

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Ν4. Εξελίσσεται η χρήση HIRAGANA και KATAKANA και οι μαθητές εμπεδώνουν περίπου 650 Kanji και 4000 λέξεις, ώστε να είναι ικανοί να σκέπτονται, να παράγουν λόγο, να κατανοήσουν συνεκτικές συνομιλίες σε καθημερινές καταστάσεις που ομιλούνται σε σχεδόν φυσική ταχύτητα, και γενικά να είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα κοινωνικού περιεχομένου, υγείας, περιβάλλοντος.

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο Ν3 εξελίσσεται η κατανόηση των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αυξάνονται οι απαιτήσεις γνώσης μεγαλύτερου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 4000 λέξεων και 650 Kanji)

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο B2 (CEF)
 • Γλώσσα Ιαπωνική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Εντατικά Ιαπωνικά για Ενήλικες | Level Ν2 (CEF-C1)

Τα μαθήματα απευθύνονται σε προχωρημένους σπουδαστές που χειρίζονται τη γλώσσα πολύ καλά. Απαιτείται η γνώση περίπου 1000 Kanji και 6000 λέξεων, ώστε να είναι ικανοί να διαβάσουν άρθρα και σχόλια σε εφημερίδες και περιοδικά, απλές κριτικές κατανοώντας το περιεχόμενό τους. Επίσης να είναι σε θέση να κατανοήσουν συζητήσεις, εκθέσεις, δελτία ειδήσεων, ομιλίες σχεδόν φυσικής ταχύτητας σε καθημερινές καταστάσεις

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο Ν2 απαιτούνται προχωρημένες γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και αυξάνονται οι απαιτήσεις γνώσης μεγαλύτερου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 6000 λέξεων και 1000 Kanji)

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

με μια ματια!

 • Syllabus 150 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο C1 (CEF)
 • Γλώσσα Ιαπωνική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Εντατικά Ιαπωνικά για Ενήλικες | Level Ν1 (CEF-C2)

Τελειοποίηση Ιαπωνικής Γλώσσας
Το ανώτερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας προχωρημένους σπουδαστές που διαχειρίζονται τη γλώσσα πολύ καλά. Απαιτείται η γνώση περίπου 2000 Kanji και 10000 λέξεων, ώστε να είναι ικανοί να διαβάσουν κείμενα με περίπλοκο περιεχόμενο για διάφορα θέματα και να ακολουθούν σύνθετα αφηγήματα, να κατανοούν συζητήσεις, δελτία ειδήσεων, διαλέξεις, ομιλίες με φυσική ταχύτητα σε ποικιλία θεμάτων, λεπτομέρειες και λογικές δομές.

Τι Θα Μάθω;

Το επίπεδο Ν1 απαιτεί την ανώτερη γλωσσική δεξιότητα, επάρκεια γνώσης περίπου 10000 λέξεων και 2000 Kanji και ικανότητα διαχείρισης γραπτών κειμένων με λογική πολυπλοκότητα σε μια ποικιλία θεμάτων

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

με μια ματια!

 • Syllabus 150 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο C2 (CEF)
 • Γλώσσα Ιαπωνική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

Δες όλες τις προδιαγραφές για την εκμάθηση της Ιαπωνικής Γλώσσας στα SmartSchools…

Ιαπωνικά για Ενήλικες ›

SmartLearning

SmartLearning

Στα SmartSchools είμαστε πρωτοπόροι για σένα!

Εφαρμόζοντας τη βραβευμένη μέθοδο SmartLearning μαθαίνεις την Ιαπωνική γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου !
Ενσωματώνουμε διδακτικές πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών μοντέλων, με εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn):

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (ΟnLine GamingTests),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)
 • Moodle On Line Teaching Tests
 • Mobile Gaming Activities

Στα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα εμπεδώνεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου (wikis, glossaries, blogs, websites) αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών, νέων νοημάτων.

Δες όλη την επικαιρότητα και πληροφορίες για την εκμάθηση και τις εξετάσεις της Ιαπωνικής Γλώσσας…

Νέα, για την Ιαπωνική Γλώσσα ›

Smart Teachers

Smart Teachers

ZOE SAROUTA
Υπεύθυνη Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές Ιαπωνικών είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, Ιαπωνικής καταγωγής, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
anthony

Καπετάνιος Νίκος | Βιολόγος

“Στα SmartSchools έμαθα Ιαπωνικά πραγματικά γρήγορα, έξυπνα, οικονομικά. Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων του SmartSchool, τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε οργανωτικό επίπεδο είναι υποδειγματικός”

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες