KIDS_Fotor

Ισπανικά για παιδιά

Τα μαθήματα ισπανικών start level από το SmartSchool έχουν σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάζουν κατάλληλα τους μαθητές για μαθήματα ισπανικών Α1 για παιδιά. Κάθε δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί να είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης έτσι ώστε οι μαθητές να βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της.

Τι Θα Μάθεις;

Επιτυγχάνουμε την πρώτη προσέγγιση της γλώσσας, με θεματικές που προσαρμόζονται στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών, όπως το σχολείο, τα παιχνίδια, η οικογένεια, οι φίλοι,

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Starters
 • Γλώσσα Ισπανική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ισπανικά για παιδιά (Α1)

Αναπτύσσονται δεξιότητες λεκτικής έκφρασης και δημιουργικής ευελιξίας, προσομοιώνεται η φυσική διαδικασία εκμάθησης της μητρικής.

Τι Θα Μάθω;

Ο μαθητής θα μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις.

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

DELE -ESCOLAR A1
Τα διπλώματα DELE είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι τίτλοι που χορηγεί το Instituto Cervantes. Tα Escolar απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με όριο ηλικίας τα 17 έτη και έχουν αντίστοιχη θεματολογία.

Το δίπλωμα Escolar A1 πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα του μαθητή να ανταποκρίνεται σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινότητας, ενώ τα μαθήματα για την προετοιμασία του χαρίζουν όλες τις γνώσεις που χρειάζεται για να παρακολουθήσει μαθήματα ισπανικών για παιδιά Α2.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο A1 (CEF)
 • Γλώσσα Ισπανική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ισπανικά για παιδιά (Α2)

Δίνονται στους μαθητές συγκεκριμένα γλωσσικά μηνύματα σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της γλώσσας σε:

 • Παιχνίδια ρόλων
 • Επιτραπέζια παιχνίδια, κατασκευές,
 • Wikis, Glossaries
 • Moodle On Line Gaming Tests

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες καθημερινότητας και απλών κοινωνικών συναναστροφών, ενώ θα αποκτήσει τις γνώσεις για να παρακολουθήσει τα μαθήματα ισπανικών για παιδιά Β1.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

 • DELE -ESCOLAR A2/Β1
  Η εξέταση ESCOLAR A2/Β1 είναι διαβαθμισμένη, έτσι ώστε ο υποψήφιος αναλόγως της επίδοσης του, κατακτά αντίστοιχο επίπεδο πιστοποίησης
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (A1-A2)!

Δες λεπτομέρεις για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Ισπανικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α2 (CEF)
 • Γλώσσα Ισπανική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ισπανικά για παιδιά  (B1)

Εξελίσεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων.

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, που δηλώνουν κοινωνικές λειτουργίες και καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και θα θέσουμε τις βάσεις για την παρακολούθηση μαθημάτων ισπανικών Β2 για παιδιά.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

 • DELE B1
  Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Β1-Β2)!

Δες λεπτομέρεις για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Ισπανικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β1 (CEF)
 • Γλώσσα Ισπανική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ισπανικά για παιδιά (B2)

Ύστερα από τα μαθήματα ισπανικών για παιδιά start level φθάσαμε σε έναν σημαντικό στόχο μας! Επιτυγχάνουμε την απόκτηση πτυχίου Β2! Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την κατάκτηση στόχων γρήγορα, έξυπνα, αποτελεσματικά!

Τι Θα Μάθω;

Ο μαθητής θα μπορεί να συνομιλεί με φυσικότητα που επιτρέπει την άνετη και ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές και να αναπτύσσει ένα επιχείρημα με συστηματικό τρόπο.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

 • DELE B2 – Intermedio (Cervantes)
  Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Β1-Β2)

Δες λεπτομέρεις για όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Ισπανικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β2 (CEF)
 • Γλώσσα Ισπανική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

Δες όλες τις προδιαγραφές για την εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας για παιδιά στα SmartSchools

SmartLearning

SmartLearning

Πρωτοπορία SmartLearning

Εφαρμόζοντας τη βραβευμένη μέθοδο SmartLearning μαθαίνεις την Ισπανική γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου!
Στα SmartSchools ενθαρύνουμε τους μαθητές στη δημιουργία συνεργατικού περιεχομένου, για να αναπτύξουν δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών, νέων νοημάτων.

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (ΟnLine GamingTests),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)
 • Moodle On Line Teaching Tests
 • Mobile Gaming Activities

Δες χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες, μυστικά για την εκμάθηση και τις εξετάσεις της Ισπανικής Γλώσσας…

Smart Teachers

Smart Teachers
team

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΑΠΑΣ
Υπεύθυνος Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές Ισπανικών είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
KIDS2_Fotor

Μαυροπούλου Ελένη | Μαθήτρια Δημοτικού 

“Τα Ισπανικά είναι μια καταπληκτική γλώσσα, που στα SmartSchools έγινε συναρπαστική”

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες