italiano_Fotor

Ιταλικά για παιδιά (Α1)

Κάθε δραστηριότητα  είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης  και στηρίζει το μαθησιακό και αναπτυξιακό προφίλ των μαθητών. Οι μαθητές μας βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της γιατί εμείς την κάναμε παιχνίδι! Εγγράψτε τα παιδιά σας στα μαθήματα ιταλικών A1 και δώστε τους την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις για να συνεχίσουν τις σπουδές τους με μαθήματα ιταλικών Α2 για παιδιά από το SmartSchool!

Τι Θα Μάθω;

Όλες οι δραστηριότητες κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια.

 • Επιτυγχάνεται η πρώτη προσέγγιση της γλώσσας,
 • Εμπεδώνεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου,
 • Αναπτύσσονται δεξιότητες λεκτικής έκφρασης και δημιουργικής ευελιξίας,
 • Προσομοιώνεται η φυσική διαδικασία εκμάθησης της μητρικής.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α1 (CEF)
 • Γλώσσα Ιταλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ιταλικά για παιδιά CELI 1 Adolescenti (Α2)

Στα SmartSchools τα παιδιά εμπεδώνουν τη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες αβίαστης λεκτικής έκφρασης και φυσικής αναπαραγωγής της γλώσσας

Δίνονται σαφή και συγκεκριμένα μηνύματα (γλωσσικά και παιδαγωγικά) σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της Ιταλικής γλώσσας όπως:

 • Παιχνίδια ρόλων
 • Επιτραπέζια παιχνίδια,
 • Κατασκευές,
 • Wikis, Glossaries
 • Moodle On Line Gaming Tests

Τι Θα Μάθω;

Το επίπεδο Α2 θεωρείται το χαμηλότερο επίπεδο γλωσσικής χρήσης – το σημείο στο οποίο ο μαθητής μπορεί

 • να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο,
 • να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικές με τον ίδιο, το πού μένει, τους ανθρώπους που γνωρίζει, τα πράγματα που του ανήκουν

Ωστόσο, το επίπεδο Α2 είναι απαραίτητο ώστε να τεθούν οι βάσεις για υψηλότερα επίπεδα, π.χ. για να παρακολουθήσει ο μαθητής μαθήματα ιταλικών για παιδιά Β1.

Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών (CEFR):

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Στα SmartSchools σας προετοιμάζουμε για πιστοποιήσεις που απευθύνονται ειδικά σε εφήβους και είναι αναγνωρισμένες διεθνώς και από το ΑΣΕΠ:

 • CELI 1 Adolescenti
  Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, με θεματολογία προσαρμοσμένη για μαθητές αυτής της ηλικιακής ομάδας, ακολουθώντας ίδια εξεταστική δομή που αντιστοιχεί στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με τις εξετάσεις για ενήλικες CELI 1
 • CELI 1 (Certificato di conoscenza della Lingua Italiana)
  Πτυχία Celi του Πανεπιστημίου της Perugia -Università per Stranieri di Perugia
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Α1-Α2)!

Δες όλες τις αναλυτικές λεπτομέρεις για τους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α2 (CEF)
 • Γλώσσα Ιταλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ιταλικά για παιδιά CELI 2 Adolescenti (B1)

Εξελίσεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες:

 • Λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας
 • Παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων
 • Ηλεκτρονικό πορτφόλιο που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες
 • Πρόσβαση από τους γονείς για πλήρη αξιολόγηση και έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών δεξιοτήτων

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, που δηλώνουν κοινωνικές λειτουργίες και καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο. Ο μαθητής θα μπορεί:

 • να χρησιμοποιεί απλούς καθημερινούς ευγενικούς τρόπους χαιρετισμού και προσφώνησης, να χαιρετά
 • να παίρνει απλές πληροφορίες, να ζητά και να δίνει οδηγίες
 • να προετοιμαστεί κατάλληλα για την παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικών B2 για παιδιά.

Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών (CEFR):

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Στα SmartSchools σας προετοιμάζουμε για πιστοποιήσεις που απευθύνονται ειδικά σε εφήβους και είναι αναγνωρισμένες διεθνώς και από το ΑΣΕΠ:

 • CELI 2 Adolescenti
  Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, με θεματολογία προσαρμοσμένη για μαθητές αυτής της ηλικιακής ομάδας, ακολουθώντας ίδια εξεταστική δομή που αντιστοιχεί στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με τις εξετάσεις για ενήλικες CELI 2.
 • CELI 2 (Certificato di conoscenza della Lingua Italiana)
  Πτυχία Celi του Πανεπιστημίου της Perugia -Università per Stranieri di Perugia
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Β1-Β2)!

Δες όλες τις αναλυτικές λεπτομέρεις για τους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β1 (CEF)
 • Γλώσσα Ιταλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Ιταλικά για παιδιά CELI 3 Adolescenti (B2)

Φθάσαμε σε έναν σημαντικό στόχο μας!
Με τη μέθοδο SmartLearning επιτυγχάνουμε την απόκτηση πτυχίου Β2!

Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και την κατάκτηση στόχων γρήγορα, έξυπνα, αποτελεσματικά!

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, έτσι ώστε ο μαθητής θα μπορεί να:

 • να αξιοποιεί όλες τις γνώσεις που απέκτησε ακόμη από τα μαθήματα ιταλικών Α1 για παιδιά
 • συνομιλεί με φυσικότητα που επιτρέπει την άνετη και ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές
 • δίνει αναδραστικές πληροφορίες σε δηλώσεις και συμπεράσματα άλλων ομιλητών
 • αναπτύσσει ένα επιχείρημα συστηματικά τονίζοντας κατάλληλα τα σημαντικά σημεία και τις σχετικές λεπτομέρειες που τα υποστηρίζουν.

Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών (CEFR):

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Στα SmartSchools σας προετοιμάζουμε για πιστοποιήσεις που απευθύνονται ειδικά σε εφήβους και είναι αναγνωρισμένες διεθνώς και από το ΑΣΕΠ:

 • CELI 3 Adolescenti
  Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, με θεματολογία προσαρμοσμένη για μαθητές αυτής της ηλικιακής ομάδας, ακολουθώντας ίδια εξεταστική δομή που αντιστοιχεί στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με τις εξετάσεις για ενήλικες CELI 3.
 • CELI 3 (Certificato di conoscenza della Lingua Italiana)
  Πτυχία Celi του Πανεπιστημίου της Perugia -Università per Stranieri di Perugia
 • ΚΠγ (Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
  Διαβαθµισµένη δομή, με δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο (Β1-Β2)!

Δείτε όλες τις αναλυτικές λεπτομέρειες για τους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β2 (CEF)
 • Γλώσσα Ιταλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

Δες όλες τις προδιαγραφές για την εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας για παιδιά στα SmartSchools

SmartLearning

SmartLearning

Στα SmartSchools είμαστε πρωτοπόροι για σένα!

Εφαρμόζοντας τη βραβευμένη μέθοδο SmartLearning μαθαίνεις την Ιταλική γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου !
Ενσωματώνουμε διδακτικές πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών μοντέλων, με εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn):

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (ΟnLine GamingTests),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)
 • Moodle On Line Teaching Tests
 • Mobile Gaming Activities

Στα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα εμπεδώνεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου (wikis, glossaries, blogs, websites) αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών, νέων νοημάτων.

Δες όλη την επικαιρότητα, χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες, μυστικά, ιδιαιτερότητες σε σχέση με την εκμάθηση και τις εξετάσεις της Ιταλικής Γλώσσας…

Smart Teachers

Smart Teachers
kali

ΚΑΛΗ ΦΛΩΡΟΥ
Υπεύθυνη Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές Ιταλικών είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
max

Αλεξίου Μάριος | Μαθητής Δημοτικού 

“Τα Ιταλικά είναι μία γλώσσα που μου αρέσει πολύ. Στα SmartSchools οι καθηγητές είναι όλοι πολύ φιλικοί και σε βοηθούν να καταλάβεις τα πάντα!” 

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες