KIDS_Fotor

Νορβηγικά για παιδιά

Κάθε δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί να είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης έτσι ώστε οι μαθητές να βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της.

Τι Θα Μάθεις;

Επιτυγχάνουμε την πρώτη προσέγγιση της γλώσσας, με θεματικές που προσαρμόζονται στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών, όπως το σχολείο, τα παιχνίδια, η οικογένεια, οι φίλοι,

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Starters
 • Γλώσσα Νορβηγική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Νορβηγικά για παιδιά (Α1)

Αναπτύσσονται δεξιότητες λεκτικής έκφρασης και δημιουργικής ευελιξίας, προσομοιώνεται η φυσική διαδικασία εκμάθησης της μητρικής.

Τι Θα Μάθω;

Ο μαθητής θα μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο A1 (CEF)
 • Γλώσσα Νορβηγική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Νορβηγικά για παιδιά (Α2)

Δίνονται στους μαθητές συγκεκριμένα γλωσσικά μηνύματα σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της γλώσσας σε:

 • Παιχνίδια ρόλων
 • Επιτραπέζια παιχνίδια, κατασκευές,
 • Wikis, Glossaries
 • Moodle On Line Gaming Tests

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες καθημερινότητας και απλών κοινωνικών συναναστροφών.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α2 (CEF)
 • Γλώσσα Νορβηγική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Νορβηγικά για παιδιά  (B1)

Εξελίσεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων.

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, που δηλώνουν κοινωνικές λειτουργίες και καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Trinn 1 (A2-Β1)

Η εξέταση έχει κλίμακα βαθμολόγησης από Α ως F.  Κάθε μέρος είναι αυτόνομο και βαθμονομείται με το 50% της τελικής επίδοσης

Τα διπλώματα Trinn είναι διαβαθμισμένα με κλίμακα βαθμολογίας από Α ως F.  Αν η επίδοση του υποψηφίου είναι:

 • Α, κατοχυρώνει το επίπεδο Β1
 • Β ή C, κατοχυρώνει το επίπεδο Α2

Για τη μετάβαση στο επόμενο επίπεδο (TRINN2) απατείται επίδοση βαθμού στις εξετάσεις μεγαλύτερου ή ίσου με D.

Δες λεπτομέρεις για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Νορβηγικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β1 (CEF)
 • Γλώσσα Νορβηγική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Νορβηγικά για παιδιά (B2)

Φθάσαμε σε έναν σημαντικό στόχο μας! Επιτυγχάνουμε την απόκτηση πτυχίου Β2!
Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την κατάκτηση στόχων γρήγορα, έξυπνα, αποτελεσματικά!

Τι Θα Μάθω;

Ο μαθητής θα μπορεί να συνομιλεί με φυσικότητα που επιτρέπει την άνετη και ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές και να αναπτύσσει ένα επιχείρημα με συστηματικό τρόπο.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

Trinn 2 (Β1-Β2)

Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική, διαρκεί 3 ώρες με κλίμακα βαθμολόγησης από Α ως F.  Κάθε μέρος είναι αυτόνομο και βαθμονομείται με το 50% της τελικής επίδοσης

Τα διπλώματα Trinn είναι διαβαθμισμένα με κλίμακα βαθμολογίας από Α ως F.  Αν η επίδοση του υποψηφίου είναι:

 • Α, κατοχυρώνει το επίπεδο Β1
 • Β ή C, κατοχυρώνει το επίπεδο Β2

Για τη μετάβαση στο επόμενο επίπεδο (TRINN3) απατείται επίδοση βαθμού στις εξετάσεις μεγαλύτερου ή ίσου με D.

Δες λεπτομέρεις για όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Νορβηγικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β2 (CEF)
 • Γλώσσα Νορβηγική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

Δες όλες τις προδιαγραφές για την εκμάθηση της Νορβηγικής Γλώσσας για παιδιά στα SmartSchools

SmartLearning

SmartLearning

Πρωτοπορία SmartLearning

Εφαρμόζοντας τη βραβευμένη μέθοδο SmartLearning μαθαίνεις την Νορβηγική γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου!
Στα SmartSchools ενθαρύνουμε τους μαθητές στη δημιουργία συνεργατικού περιεχομένου, για να αναπτύξουν δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών, νέων νοημάτων.

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (ΟnLine GamingTests),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)
 • Moodle On Line Teaching Tests
 • Mobile Gaming Activities

Δες χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες, μυστικά για την εκμάθηση και τις εξετάσεις της Νορβηγικής Γλώσσας…

Smart Teachers

Smart Teachers
papadopoulou_Fotor

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Υπεύθυνη Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές Νορβηγικών είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
File_000

Κανάκη Δέσποινα | Μαθήτρια Δημοτικού 

“Η δασκάλα μου των Νορβηγικών στα SmartSchools είναι καταπληκτική και με έκανε να αγαπήσω και τα Νορβηγικά”

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες