Η γνώση της σουηδικής γλώσσας ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδιά, προσφέροντάς τους μια μοναδική γνωστική εμπειρία και οξύνοντας τις διανοητικές τους ικανότητες. Στο SmartSchool αναλαμβάνουμε την διδασκαλία σουηδικών σε παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων, διακρινόμενοι στον κλάδο της εκπαίδευσης για τις πρωτοποριακές διδακτικές μεθόδους μας. Η διδασκαλία μας βασίζεται στην εξατομικευμένη εκπαίδευση, την διαδραστική μάθηση, την εμβάθυνση στην σουηδική κουλτούρα, αλλά και το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Από τα μαθήματα σουηδικών για παιδιά start level, μέχρι το ανώτερο επίπεδο κατάκτησης της σουηδικής γλώσσας, οι μαθητές μας απολαμβάνουν την στήριξη και την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας, φυσικών ομιλητών της σουηδικής γλώσσας. Εμπιστευτείτε τα κέντρο ξένων γλωσσών με την επωνυμία μας και δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν την μαγεία των σουηδικών!.

KIDS_Fotor

Σουηδικά για παιδιά

Στο SmartSchool η εκμάθηση σουηδικών γίνεται παιχνίδι! Κάθε δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί να είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης έτσι ώστε οι μαθητές να βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της.

Τι Θα Μάθεις;

Επιτυγχάνουμε την πρώτη προσέγγιση της γλώσσας, με θεματικές που προσαρμόζονται στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών, όπως το σχολείο, τα παιχνίδια, η οικογένεια, οι φίλοι, ενώ τους παρέχουμε όλες τις γνώσεις ώστε να παρακολουθήσουν στη συνέχεια μαθήματα σουηδικών για παιδιά Α1.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Starters
 • Γλώσσα Σουηδική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Σουηδικά για παιδιά (Α1)

Στο επίπεδο σουηδικών Α1 αναπτύσσονται δεξιότητες λεκτικής έκφρασης και δημιουργικής ευελιξίας και προσομοιώνεται η φυσική διαδικασία εκμάθησης της μητρικής.

Τι Θα Μάθω;

Ο μαθητής θα μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις, ενώ σε αυτό το επίπεδο αποκτώνται όλες οι απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του με μαθήματα σουηδικών για παιδιά Α2.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο A1 (CEF)
 • Γλώσσα Σουηδική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Σουηδικά για παιδιά (Α2)

Στο επίπεδο σουηδικών Α2 δίνονται στους μαθητές συγκεκριμένα γλωσσικά μηνύματα σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της γλώσσας σε:

 • Παιχνίδια ρόλων
 • Επιτραπέζια παιχνίδια, κατασκευές,
 • Wikis, Glossaries
 • Moodle On Line Gaming Tests

Τι Θα Μάθω;

Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες καθημερινότητας και απλών κοινωνικών συναναστροφών και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρακολουθήσει στη συνέχεια μαθήματα σουηδικών για παιδιά Β1.
Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Α2 (CEF)
 • Γλώσσα Σουηδική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Σουηδικά για παιδιά  (B1)

Τα μαθήματα σουηδικών για παιδιά Β1 εξελίσσουν τη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων, ενώ χτίζουν τις βάσεις για τα μαθήματα σουηδικών για παιδιά Β2.

Τι Θα Μάθω;

Σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουμε δεξιότητες, που δηλώνουν κοινωνικές λειτουργίες και καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο.
Δες αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

SWEDEX B1 | Γλωσσικές Δεξιότητες χρήστη:

 • Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
 • Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.

Δες λεπτομέρεις για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Σουηδικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β1 (CEF)
 • Γλώσσα Σουηδική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Σουηδικά για παιδιά (B2)

Φθάσαμε σε έναν σημαντικό στόχο μας! Έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τις γνώσεις από τα μαθήματα σουηδικών για παιδιά start level έως το επίπεδο Β2 και επιτυγχάνουμε την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού πτυχίου.
Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την κατάκτηση στόχων γρήγορα, έξυπνα, αποτελεσματικά!

Τι Θα Μάθω;

Ο μαθητής θα μπορεί να συνομιλεί με φυσικότητα που επιτρέπει την άνετη και ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές και να αναπτύσσει ένα επιχείρημα με συστηματικό τρόπο.
Δείτε αναλυτικά τις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογούνται βάσει CEFR:

Τι Πτυχίο Θα Αποκτήσω;

SWEDEX B2 | Γλωσσικές Δεξιότητες χρήστη:

 • Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου
 • Μπορεί να συνδιαλλαγεί με άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας

Δείτε λεπτομέρεις για όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Γερμανικής Γλώσσας:

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • Practice Tests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Β2 (CEF)
 • Γλώσσα Σουηδική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

Δες όλες τις προδιαγραφές για την εκμάθηση της Σουηδικής Γλώσσας για παιδιά στα SmartSchools

SmartLearning

SmartLearning

Πρωτοπορία SmartLearning

Εφαρμόζοντας τη βραβευμένη μέθοδο SmartLearning μαθαίνεις την Ισπανική γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου!
Στα SmartSchools ενθαρύνουμε τους μαθητές στη δημιουργία συνεργατικού περιεχομένου, για να αναπτύξουν δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών, νέων νοημάτων.

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (ΟnLine GamingTests),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)
 • Moodle On Line Teaching Tests
 • Mobile Gaming Activities

Δες χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες, μυστικά για την εκμάθηση και τις εξετάσεις της Σουηδικής Γλώσσας…

Smart Teachers

Smart Teachers
papadopoulou_Fotor

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Υπεύθυνη Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές Σουηδικών είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
File_000

Κανάκη Δέσποινα | Μαθήτρια Δημοτικού 

“Η δασκάλα μου των Σουηδικών στα SmartSchools είναι καταπληκτική και με έκανε να αγαπήσω τα Σουηδικά”

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες