ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων. Έχουν ηλεκτρονικό πορτφόλιο με πρόσβαση από τους γονείς για πλήρη αξιολόγηση και έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών τους δεξιοτήτων.

Δείτε αναλυτικά όλα τα παιδικά επίπεδα αγγλικών..

SmartPreJuniors Club (Δωρεάν Δίδακτρα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ προσχολικής ηλικίας  & A’ δημοτικού

Κάθε δραστηριότητα  είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης  και στηρίζει το μαθησιακό και αναπτυξιακό προφίλ των μικρών μαθητών. Οι μικροί μαθητές μας βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της γιατί εμείς την κάναμε παιχνίδι!

Τι θα Μάθoυμε; 

Όλες οι δραστηριότητες κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια.

 • Επιτυγχάνεται η πρώτη προσέγγιση της γλώσσας,
 • Εμπεδώνεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου,
 • Αναπτύσσονται δεξιότητες λεκτικής έκφρασης και δημιουργικής ευελιξίας,
 • Προσομοιώνεται η φυσική διαδικασία εκμάθησης της μητρικής.

Εγγράψτε τα παιδιά σας στο πρώτο επίπεδο αγγλικών και χαρίστε τους τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους με μαθήματα αγγλικών για παιδιά Juniors.

με μια ματια!

 • Syllabus 60 hours
 • SmartTests 8
 • Διάρκεια 8 months
 • Επίπεδο Beginners
 • Γλώσσα Αγγλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Juniors Club (Δωρεάν βιβλία)

Παιδιά ηλικίας 7-8 ετών (Β’ – Γ’ δημοτικού)

Η προσέγγιση είναι βιωματική και δραματοποιείται μέσω διαδραστικών πινάκων έτσι ώστε η πληροφορία να εισπράττεται με τον αποδοτικότερο τρόπο, τον πολυαισθητικό.

Τι θα Μάθoυμε; 

Στα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα εμπεδώνεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες αβίαστης λεκτικής έκφρασης και φυσικής αναπαραγωγής της γλώσσας

Δίνονται σαφή και συγκεκριμένα μηνύματα (γλωσσικά και παιδαγωγικά) σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της αγγλικής γλώσσας όπως:

 • παιχνίδια ρόλων,
 • επιτραπέζια παιχνίδια,
 • κατασκευές,
 • Wikis,
 • Glossaries
 • Moodle On Line Gaming Tests

Αποκτήστε τις γνώσεις για να παρακολουθήσετε μαθήματα αγγλικών για παιδιά Seniors!

με μια ματια!

 • Syllabus 90 hours
 • SmartTests 8
 • Διάρκεια 9 months
 • Επίπεδο Βasic
 • Γλώσσα Αγγλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

SmartSeniors Club

Παιδιά ηλικίας 9-12 ετών (Δ’ – ΣΤ’ δημοτικού)

Εμπεδώνεται με προηγμένες διδακτικές πρακτικές, η εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn):

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (OnLine Games),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries)
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)

Τι Θα Μάθουμε;

Εξελίσεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αναπτύσσοντας δεξιότητες:

 • λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας,
 • παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων.
 • Ηλεκτρονικό πορτφόλιο που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες
 • Πρόσβαση από τους γονείς για πλήρη αξιολόγηση και έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Χαρίστε στα παιδιά σας τις γνώσεις για να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών για παιδιά Graduates!

με μια ματια!

 • Syllabus 120 hours
 • SmartTests 8
 • Διάρκεια 9 months
 • Επίπεδο A1-B1
 • Γλώσσα Αγγλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

SmartGraduates Club

Lower B2 στα 13!  Proficiency C2 στα 14!

Μπορεί να ξεκινήσαμε από τα μαθήματα αγγλικών για παιδιά PreJunios, αλλά πλέον φθάνουμε σε έναν από τους στόχους μας!
Με τη μέθοδο SmartLearning κερδίζουμε μία ολόκληρη ακαδημαϊκή χρονιά για την απόκτηση του Lower Β2 (B’ Γυμνασίου) και του Proficiency C2 ( Γ’ Γυμνασίου)!

Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση!

Τι θα Πετύχουμε;

Ενσωματώνουμε προηγμένες διδακτικές πρακτικές, με εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn):

 • Eπαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality),
 • Γλωσσικά Παιχνίδια Αυτοδιόρθωσης (OnLine Games),
 • Εφαρμογές Διαδικτυακής Συνεργασίας (Wikis, Glossaries),
 • Ομαδική & Προσωπική Αξιολόγηση (Self-Assessment)

με μια ματια!

 • Syllabus 150 hours
 • SmartTests 30
 • Διάρκεια 9 months
 • Επίπεδο Β2-C2
 • Γλώσσα Αγγλική
 • Μαθητές 4-9
 • Επιυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

10 Λόγοι Υπεροχής SmartSchool

 1. Άμεση κατάταξη με on Line Placement Test
 2. Oλιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
 3. Mηνιαία on Line Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
 4. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
 5. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση
 6. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με εγγυημένη ολοκλήρωση
 7. Aναπλήρωση χαμένων ωρών
 8. Διαδραστικοί πίνακες
 9. Προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα
 10. Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας!

SmartLearning

SmartLearning
 • AUGMENTED Reality
  Ενσωματώνουμε προηγμένες διδακτικές πρακτικές επαυξημένης πραγματικότητας έτσι ώστε η ξένη γλώσσα να κατανοείται όπως ακριβώς η μητρική.

 • ON LINE GAMING TESTS
  Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση!
  Οι μαθητές πετυχαίνουν σε δοκιμασίες και κερδίζουν βαθμούς για το Gradebook! Επαναλαμβάνουν τις ασκήσεις τους, βελτιώνουν τη βαθμολογία τους. Διαπιστώνουν την πρόοδό τους, αποκτούν κίνητρα και τελικά αποκτούν εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn)

 • e- PORTFOLIO – GRADEBOOK!
  Ηλεκτρονικό πορτφόλιο που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες με δυνατότητες πρόσβασης από τους γονείς για έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
 • ΓΟΝΕΙΣ
  Αποκτήστε γνώση της εκπαίδευσης των παιδιών σας. Λάβετε άμεσα, λεπτομερή σχόλια σχετικά με την πρόοδό τους. Παρακολουθήστε τους να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό, ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και προτιμήσεις.

Smart Teachers

Smart Teachers
smartschool

DAPHNE BLANTZ
Υπεύθυνη Σπουδών

Όλοι οι καθηγητές SmartSchool είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, κάτοχοι masters, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

Λένε για μας!

Λένε για μας!
Τέλειο 87%
Πολύ Καλό 13%
Καλό 0%
Μέτριο 0%
elsie

Μαρινοπούλου Όλγα | Μαθήτρια ΣΤ’ Δημοτικού
Το τέλειο μέρος

“Το τέλειο μέρος για να μάθει κανείς αγγλικά. Δε μοιάζει καθόλου με το παραδοσιακό σχολείο. Στο Smartschool μαθαίνουμε, χωρίς να διαβάζουμε ατελείωτες ώρες στο σπίτι”

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες