children_Fotor

SmartSchool και Σύγχρονο,
Τώρα ΜΕΛΕΤΗ για παιδιά ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας, παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων. Έχουν ηλεκτρονικό πορτφόλιο με πρόσβαση από τους γονείς για πλήρη αξιολόγηση και έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών τους δεξιοτήτων.

Δείτε αναλυτικά…

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η “έξυπνη” μάθηση δεν είναι βαρετή και δεν απαιτεί ατελείωτες ώρες!!!

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ | Μαθαίνουμε πως να Μαθαίνουμε! 

Με καθοδήγηση ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, σωστό σχεδιασμό και οργάνωση τα παιδιά πετυχαίνουν:

 1. ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης
 2. αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 3. να ανταποκρίνονται με άνεση στα μαθήματα της επόμενης ημέρας

με μια ματια!

 • Syllabus 2 Ωρ/Ημ
 • SmartTest9 8
 • Διάρκεια 9 ΜΗΝΕΣ
 • Επίπεδο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 • Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 • Μαθητές 4-9
 • Επιτυχία 100%

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

KIDS_Fotor

Άμεση βελτίωση σχολικών επιδόσεων

 • Πλήρης και ξεχωριστή υποστήριξη κάθε μαθητή
 • Προσέγγιση εκπαιδευτικού συστήματος STEM

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΝΑ:

 • κατανοούν σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς να αποστηθίζουν
 • ολοκληρώνουν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένο χρόνο
 • αντιμετωπίζουν τη γνώση με κριτικό πνεύμα
 • καλλιεργούν κουλτούρα εξελικτικής μάθησης

με μια ματια!

 • Syllabus 10 ΩΡΕΣ
 • SmartTests 8
 • Διάρκεια 9 ΜΗΝΕΣ
 • Επίπεδο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 • Μαθητές 4-9
 • Επιτυχία 100%

Γυμνάσιο | Τμήματα Κορυφής

KIDS2_Fotor

Για αυτούς που θέλουν να είναι πρώτοι!

 • Εμβάθυνση σε Μαθηματικά, Φυσική, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά.
 • Προετοιμασία για τις ενδοσχολικές εξετάσεις.
 • Βάσεις για το Λύκειο | Προετοιμασία για Ανώτατες Σχολές

Εξελίσσεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου στα φιλολογικά μαθήματα, αναπτύσσοντας δεξιότητες:

 • λεκτικής έκφρασης, δημιουργικής ευελιξίας,
 • παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων.

με μια ματια!

 • Syllabus 10 ΩΡΕΣ
 • SmartTests 8
 • Διάρκεια 9 ΜΗΝΕΣ
 • Επίπεδο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 • Μαθητές 4-9
 • Επιτυχία 100%

Ίδιαίτερα μαθήματα 1 – 2 ατόμων

girl2

Απόλυτη προσαρμογή στις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού

 • Ολιστική προσσέγιση των επιστημονικών πεδίων STEM
  (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 • Εισαγωγή σε Στοχαστικά Μοντέλα – Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Ανάπτυξη αλγοριθμικού τρόπου σκέψης, δημιουργικής ευφυΐας

με μια ματια!

 • Syllabus 10 ΩΡΕΣ
 • SmartTests 8
 • Διάρκεια 9 ΜΗΝΕΣ
 • Επίπεδο ΟΛΑ
 • Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 • Μαθητές 1-2
 • Επιτυχία 100%

Smart Υπεροχή!

Smart Υπεροχή!

Υπεροχή SmartSchool-Σύγχρονο.

1. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών – Προσωπικός Σύμβουλος σταδιοδρομίας!

Συμβουλευτική με διερεύνηση της προσωπικότητας, του μαθησιακού τύπου και ανάλυση των αντίστοιχων μαθησιακών δεξιοτήτων και αναγκών του κάθε παιδιού

 • Ανάλυση με ατομικό πλάνο χρονοδιαγράμματος μελέτης
 • Ενίσχυση και μελέτη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία)

2. Διαδραστικές Οθόνες (Υψηλής ανάλυσης 4Κ)

Αποτελούν το μέλλον της εκπαίδευσης σε προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, γιατί η χρήση τους κάνει το μάθημα συναρπαστικό!
Τα ίδια τα παιδιά με ειδικό λογισμικό δημιουργoύν  σενάρια προσομοίωσης πειραμάτων Φυσικής, Χημείας, απεικονίσεις Γεωμετρικών δομών, που ανεβάζουν κατακόρυφα το βαθμό εμπέδωσης με λειτουργίες επεξεργασίας ομαδικών απαντήσεων και διαμοιρασμού περιεχομένου

3. Τα Διαγωνίσματα γίνονται Παιχνίδι! ON LINE GAMING TESTS

 • Τα μηνιαία τεστ διενεργούνται ψηφιακά, σαν πραγματικό παιχνίδι με ειδικά σχεδιασμένη σειρά διασκεδαστικών ασκήσεων εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως τα e-games !
 • Δίδεται επιβράβευση για κάθε σωστή απάντηση και δυνατότητα πολλαπλών προσπαθειών σε περίπτωση λάθους
 • Τα παιδιά λατρεύουν να επαναλαμβάνουν τις ερωτήσεις, γιατί διορθώνοντας τα λάθη τους, πετυχαίνουν καλύτερη επίδοση!
 • Η εμπέδωση της διδακτέας ύλης γίνεται αποτελεσματικότρη, γιατί εμπεριέχει κίνητρα!
 • Τα παιδιά διαπιστώνουν την πρόοδο τους και άρα αποκτούν αυτοπεποίθηση

4. Ηλεκτρονικό Ετήσιο Βαθμολόγιο

Ηλεκτρονικό πορτφόλιο που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες με δυνατότητες πρόσβασης από τους γονείς για έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

5. ΓΟΝΕΙΣ

Δικτυακή πρόβαση στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο του κάθε παιδιού, με άμεση και καθημερινή γνώση της εξέλιξης του.

SmartLearning

SmartLearning

Οι γοητευτικές προκλήσεις, οι κινητήριες ανταμοιβές ενθαρρύνουν την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση!
Οι μαθητές πετυχαίνουν σε δοκιμασίες και κερδίζουν βαθμούς για το ετήσιο βαθμολόγιο! Επαναλαμβάνουν τις ασκήσεις τους, βελτιώνουν τη βαθμολογία τους. Διαπιστώνουν την πρόοδό τους, αποκτούν κίνητρα και τελικά αποκτούν εξελικτική κουλτούρα μάθησης (Learn how to Learn)

Smart Teachers

Smart Teachers
smartschool

DAPHNE BLANTZ
Υπεύθυνη Σπουδών

Ο καθηγητής SmartSchool είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, κάτοχος masters, με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση.

 • Με υπομονή και μέθοδο, ακολουθεί ποικιλία διδακτικών στρατηγικών, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε μαθητή.
 • Χρησιμοποιεί στοχευμένο πρόγραμμα διδακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα το ατομικό πλάνο χρονοδιαγράμματος μελέτης
 • Εξασκεί τους μαθητές στη χρήση πηγών (π.χ. εγκυκλοπαίδεια, διαδίκτυο)
 • Βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη εξατομικευμένων στρατηγικών μελέτης, δεξιοτήτων αυτό-οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.  Οι παραπάνω δεξιότητες δε χρησιμεύουν μόνο στο σχολείο, αλλά και σε σωστή δόμηση προσωπικότητας

Καθοδηγεί τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες! Προσδιορίζουν στόχους και ανταμοιβές! Προωθούν την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση!

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες